Nieuwe branche RI&E

Er is door OnderhoudNL een nieuwe branche RI&E opgesteld die instemming heeft van werknemersorganisatie LBV. Deze nieuwe branchespecifieke RI&E is inmiddels goedgekeurd door het Steunpunt RI&E. De nieuwe RI&E is niet alleen afgestemd op de veelvoorkomende risico’s in de branche, maar ook op de nieuwe Arbowet. OnderhoudNL-bedrijven met maximaal 25 medewerkers komen bij gebruik van dit nieuwe RI&E Instrument, in aanmerking voor toetsingsvrijstelling. Voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers geldt deze vrijstelling niet.

Branche-contract voor OnderhoudNL-leden

OnderhoudNL heeft een branche-contract gesloten voor collectief gebruik van deze RI&E. Wie lid is of wordt van OnderhoudNL is daarmee meteen verzekerd van het gratis gebruik van de nieuwste branche-erkende RI&E, die de organisatie onlangs heeft laten ontwikkelen. De bedrijven krijgen, vanuit het lidmaatschap aan OnderhoudNL een 3-jarige licentie voor de online RI&E van ontwikkelaar Arboplaats BV. Het afsluiten van dit grootschalige branche-contract is mogelijk gemaakt door de Stichting Bedrijfstakheffing, het fonds dat in 2016 is opgericht voor de uitvoering van activiteiten op het gebied van Onderwijs, Arbeidsomstandigheden en Branche-versterking. Voorheen waren deze activiteiten ondergebracht bij het O&O-fonds.

RI&E bijeenkomsten

OnderhoudNL organiseert voor haar leden bijeenkomsten waarin ook de training van de preventiemedewerker is opgenomen. Bedrijven met maximaal 25 werknemers die hiervan gebruiken maken, krijgen vervolgens vrijstelling van de RI&E-toetsing. Dit scheelt tijd en geld!

Bedrijven met meer dan 25 medewerkers, kunnen ook gebruik maken van dergelijke bijeenkomsten, maar moeten vervolgens hun RI&E aanvullen met een vragenlijst onderzoek naar werkdruk en ongewenst gedrag onder alle medewerkers. Deze aanvullende optie kan, tegen betaling, ook met het nieuwe branche-instrument worden uitgevoerd. Daarnaast moet de volledig ingevulde RI&E overigens nog getoetst worden. Dat kan via een aanvullend contract met Arboplaats of door een arbodienst of gecertificeerd arbo-kerndeskundige.

Deze toetsing is ook voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers verplicht als er geen gebruik gemaakt wordt van het branche instrument. De trainingen worden vanaf 1 januari 2022 aangeboden tegen een gereduceerd ledentarief.

Combi met training preventiemedewerker

De bijeenkomsten van OnderhoudNL met de RI&E duren één dag en zijn kleinschalig (max. 8 personen) omdat deze uit efficiëntie gekoppeld is aan de training voor de preventiemedewerker. Elk bedrijf dient namelijk te beschikken over minimaal één preventiemedewerker. De taken en verantwoordelijkheden die de preventiemedewerker en de organisatie hebben op het gebied van preventie, zijn in 2017 gewijzigd en blijken niet bij alle bedrijven even goed bekend. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners moet deze preventiemedewerker aan ‘gezond en veilig werken’ binnen het gehele bedrijf werken.

Er is een training voor bedrijven met maximaal 25 medewerkers én een training voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers. Hebt u minder dan 25 medewerkers? Dan is uw RI&E na afloop van de trainng volledig ingevuld en kant en klaar voor gebruik. Hebt u meer dan 25 medewerkers? Dan start u tijdens de training, onder deskundige begeleiding van ontwikkelaar Arboplaats, met het invullen van de online branche-RI&E. Vervolgens krijgt u uitleg van de verdere stappen die gezet moeten worden om een RI&E te krijgen die voldoet aan de nieuwe eisen.

De preventiemedewerker krijgt dankzij deze training:

  • informatie over zijn (nieuwe) wettelijke taken;
  • inzicht in de belangrijkste eisen die aan zijn bedrijf gesteld worden door de Arbowet;
  • inzicht in de arbocatalogi van OnderhoudNL;
  • een actuele wettelijk verplichte RI&E en leert werken met Mijn RI&E, het branche-instrument
  • een hand-out van alle informatie die tijdens de trainingsdag verstrekt is;
  • een deelnamecertificaat van OnderhoudNL.

Aanmelden

Leden van OnderhoudNL kunnen zich voor de RI&E bijeenkomsten aanmelden bij OnderhoudNL Trainingen via https://onderhoudnl.nl/rie

Een abonnement op Mijn RI&E, het branche-instrument van OnderhoudNL, zonder trainingsdag

Wilt u zonder de trainingsdag gebruik maken van Mijn RI&E, klik dan op de onderstaande knop.

Nu met aanvulling over Corona (COVID-19)!

Het is verplicht om Corona (COVID-19) op te nemen in uw RI&E. De Corona (COVID-19) maatregelen tijdens het werk die in Nederland en binnen de branche zijn afgesproken zijn nu ook opgenomen in de branche RI&E. Door de Corona (COVID-19) module in te vullen voldoet u aan deze verplichting.

Aanmelden

Mijn RI&E versie 3.0.72.aboma.20150204 | © 2011-2023 Arboplaats B.V.

Let op, de pagina bevat nog niet opgeslagen gegevens

!! U maakt gebruik van een verouderde versie van Microsoft Internet Explorer (versie 8 of lager). Mijn RI&E is niet compatible met deze versie. Klik hier om uw webbrowser te upgraden naar de laatste, veilige, versie.